Success Alert Message

Information Alert Message

Warning Alert Message

Error Alert Message

Tietosuojaseloste

Tietoa Crewcall.ai palvelun käyttäjäehdoista

Tällä sivulla voit tutustua Filmloop Oy:n ylläpitämän Crewcall.ai -palvelun freelancer-rekisterin käyttäjäehtoihin. Käsittelemme meille annettuja henkilötietoja tietoturvallisesti ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) mukaisesti.

FILMLOOP OY:N FREELANCER-REKISTERI

1.Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Filmloop Oy
Kuokkamaantie 55
33800 Tampere, Finland
www.filmloop.fi
Y-tunnus: 2744895-6

info@crewcall.ai
+358 40 516 0419

Asiakaspalvelumme auttaa sinua rekisteriä koskevissa kysymyksissä ja palautteissa.

2. Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Palvelu edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Crewcall.ai etsii vapaat elokuva- ja tv-alan freelancerit tuotantoyhtiön asettamilla kriteereillä ja kokoaa heidät ehdokaslistalle. Toimitamme henkilötietoja käytettävissä olevista ammattilaista tuotantoyhtiöille heidän jatkoyhteydenottoansa varten.

3. Mitä tietoja rekisteri sisältää?

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot henkilöstä:
Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelin
Asuinpaikkakunta
Kokemus alalta vuosina
Työtehtävät

Lisäksi henkilö voi täydentää profiiliaan haluamassaan laajuudessa.

4. Mistä tietolähteistä nämä tiedot kerätään?

Henkilö täydentää tietonsa itse omaan profiiliin.

5. Miten tietojen luovutus on turvattu?

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Toimitamme henkilötietoja käytettävissä olevista ammattilaista tuotantoyhtiöille heidän jatkoyhteydenottoansa varten. Freelancer-rekisteriin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

6. Miten voin tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja?

Henkilö voi tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja kirjautumalla omaan profiiliinsa. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

7. Miten rekisteri on suojattu?

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.